A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta układu treści

Druki, formularze

»

Druki, formularze

 • Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia na placu budowy

 »  info_dot_tablicy.doc 24 KB
  »  info_dot_tablicy.pdf 79 KB

 


 • Oświadczenie ("... oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane...")

» oswiadczenie_b_ce.doc  21KB
» oswiadczenie_b_ce.pdf   47KB

 


 • Oświadczenie ("... oświadczam, że mimo zgłoszenia zakończenia budowy ... nie wniosły sprzeciwu ...")

» oswiadczenie_inspekcje.doc  23KB
» oswiadczenie_inspekcje.pdf  52KB

 


 • Oświadczenie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego

» oswiadczenie_kierownika.doc  24KB
» oswiadczenie_kierownika.pdf 56KB

 


 • Oświadczenie ("...budowa/roboty budowlane ... został/y wykonana/e ...")

» oswiadczenie_kierownika_zakonczenie.doc 23KB
» oswiadczenie_kierownika_zakonczenie.pdf 40KB

 


 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

» oswiadczenie_zagospodarowanie.doc 22KB
» oswiadczenie_zagospodarowanie.pdf 53KB

 


 • Wniosek - pozwolenie na użytkowanie

» wniosek_pozwolenie_uzytkowanie.doc 37KB
» wniosek_pozwolenie_uzytkowanie.pdf 84KB

 


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy

» wniosek_zaswiadczenie_zakonczenie.doc  22KB
» wniosek_zaswiadczenie_zakonczenie.pdf  50KB

 


 • Zawiadomienie o kontroli

» zawiadomienie_kontrola.doc  26KB
» zawiadomienie_kontrola.pdf  78KB

 

 • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
» zawiadomienie_termin-rozpoczecia.doc 39KB
» zawiadomienie_termin-rozpoczecia.pdf 80KB

 


 • Zawiadomienie o terminie zakończenia budowy obiektu budowlanego
» zawiadomienie_zakonczenie.doc.doc 36KB
» zawiadomienie_zakonczenie.doc.pdf 74KB

 


 • Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego
» zawiadomienie_zmiana.doc 25KB
» zawiadomienie_zmiana.pdf 60KB Opublikował: Adam Kaczmarek
Publikacja dnia: 06.10.2014
Podpisał: Adam Kaczmarek
Dokument z dnia: 02.10.2014
Dokument oglądany razy: 17 069