A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta układu tekstu

Druki, formularze

   

Druki, formularze

  • Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia na placu budowy
 »  info_dot_tablicy.doc 24 KB
»  info_dot_tablicy.pdf 79 KB

  • Oświadczenie ("... oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane...")
» oswiadczenie_b_ce.doc  21KB
» oswiadczenie_b_ce.pdf   47KB
  • Oświadczenie ("... oświadczam, że mimo zgłoszenia zakończenia budowy ... nie wniosły sprzeciwu ...")
» oswiadczenie_inspekcje.doc  23KB
» oswiadczenie_inspekcje.pdf  52KB
  • Oświadczenie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego
» oswiadczenie_kierownika.doc  24KB
» oswiadczenie_kierownika.pdf 56KB
  • Oświadczenie ("...budowa/roboty budowlane ... został/y wykonana/e ...")
» oswiadczenie_kierownika_zakonczenie.doc 23KB
» oswiadczenie_kierownika_zakonczenie.pdf 40KB
  • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
» oswiadczenie_zagospodarowanie.doc 22KB
» oswiadczenie_zagospodarowanie.pdf 53KB
  • Wniosek - pozwolenie na użytkowanie
» wniosek_pozwolenie_uzytkowanie.doc 37KB
» wniosek_pozwolenie_uzytkowanie.pdf 85KBOpublikował: Adam Kaczmarek
Publikacja dnia: 03.10.2014
Podpisał: Adam Kaczmarek
Dokument z dnia: 02.10.2014
Dokument oglądany razy: 17 142